Śledź nas na:Problematyka ?Szwedów? Witkacego

Obraz rewolucji w Szwedach Witkacego.

Akt. I.

Poznajemy Sajetana i jego pomocników. Przychodzą do nich Robert Scurby i Księżna. Rozmawiają ze sobą na temat stanów w społeczeństwie. Mamy tu przykład rewolucji społecznej, dotyczącej niezadowolenia z zajmowanej pozycji w społ. Ma to być rewolucja robotnicza, komunistyczna. Szewce zostają uwięzieni, nie mogą pracować. Absurd polega tu na zakazie pracy dla szewców, a także na to , że są szewcami, że muszą pracować,a później , gdy są w więzieniu, ciągnie ich do tego, nie mogą się od tego oderwać. Dziarscy Chłopcy symbolizują siłę fizyczną. Ich ideałem jest przewrót są to ideały faszystowskie. Dziarscy chłopcy z siłą, buta, przewrotem reprezentują faszyzm. Natomiast szewcy komunizm.

Akt i i II to wprowadzenie do problematyki, tematu. Akt III jest podsumowaniem dwóch poprzednich aktów. Każdy ma jakąś pozycję. Pojawia się Kiper - Robociarz - rewolucjonista. On próbuje przewrotu, rzuca bombę , która okazuje się termosem do herbaty. Robi się nudno, ukazuje się napisy „nuda". Żadna z tych idei nie przynosi rozwiązania. W akcie III dochodzi do rozłamu, Ci którzy byli po jednej stronie, stają się przeciwnikami np. Sajetan od Czeladników. Czeladnicy odrzucają Sajetana i dalej dążą do swoich celów.

Szewcy z aktu I ulegają metamorfozie. W akcie I ubrani są po szewsku, a w III są w innych strojach. Zmienił się ich wygląd zewnętrzny, ich status społeczny.

Akt I - niezadowoleni bo pracują , „nawóz ziemi

Akt II - siedzą w więzieniu, niezadowoleni bo nie pracują

Akt III - nie pracują, ich status społeczny uległ zmianie, polepszył się, również są niezadowoleni.

Pojawiają się [postacie z „Wesela", które symbolizowało, że nigdy nie będzie tak, ze chłopi i inteligencja, szlachta będą na jednym poziomie społecznym.

Szewcy ich pogonili i powiedzieli, że tak załatwili kwestię chłopską.. jest to ironia. Oni ich pobili. Siła, przemoc decyduje o sprawach społecznych.

Chłopi nigdy nie byli poważani w społeczeństwie. Szewcy nie zachowują się jak ludzie, nikt nie zachowuje się tam jak człowiek. Witkacy pokazuje zagrożenia człowieka, że człowieczeństwo samodestrukcja, odczłowieczenie ...

Każdy dojrzy do władzy.

Jest to przekonanie o zagładzie.

Jest to nowe pojęcie katastrofizmu. Akcja przyczynowo - skutkowa nie ejst do końca zachowana, tylko niektóre jej elementy - Szewcy chcą być na wyższym szczeblu w społeczeństwie i początkowo udaje im się to.

 Zobacz także